Home
 
Wie is VMB

Bestuur

 
Leden

Beleidsnotities

Convenant

Nieuws

Contact

Links

Smoelenboek

Notulen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website is  op 6 juni 2014 voor het laatst bijgewerkt

 

 

 

 

 

  

  Welkom op de site van de Verenigde Milieubedrijven 

Zuid - Holland

 

Wij willen u op deze manier kennis laten maken met de doelstelling en de    mogelijkheden van de VMB en wat de VMB eventueel voor u en uw bedrijf kan betekenen. De VMB is er namelijk van overtuigd dat gebundelde krachten meer invloed kunnen uitoefenen op beslissingen  die van hogerhand voor de branche worden genomen. 

De VMB was eerder een volwaardige gesprekspartner voor de provincie Zuid-Holland inzake het opstellen van een convenant voor de vergunningaanvraag en hoe en waar te handhaven. Ook de DCMR (Milieudienst Rijnmond) weet ons te vinden om gezamenlijk op te treden op het gebied van geconstateerde overtredingen van de vergunningvoorschriften. 

 

Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het verbeteren en op peil houden van het imago van de afvalverwerkende branche. Per slot van rekening is onze bedrijfstak inmiddels uitgegroeid tot een zeer milieubewuste en strak geregelde vorm van dienstverlening. 

 

Enige tijd geleden hebben wij een rondleiding georganiseerd voor leden van Gedeputeerde Staten en topambtenaren van de Provincie Zuid-Holland en voor leidinggevenden  van DCMR. Daarbij hebben we enkele afvalverwerkende  en -inzamelende bedrijven bezocht. Tijdens deze bezoeken hebben wij open kunnen discussiëren en toelichting gegeven over de gang van zaken binnen de bezochte bedrijven èn de problemen aangegeven die voortkomen uit de wetgeving. 

 

Wij nodigen u graag uit om onze website te bekijken om zo verder kennis met ons te maken. 

  

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met onze  vereniging via secretariaat@vmbzuidholland.nl of telefonisch: 0348-48 65 18.